Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27160
Title: Розвиток педагогічного потенціалу медичних закладів вищої освіти
Authors: Фоміна, Людмила Володимирівна
Наливайко, Наталія Анатоліївна
Keywords: медичний заклад вищої освіти
педагогічний потенціал
медицина
педагогіка
інноваційні методи навчання
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Фоміна Л. В. Розвиток педагогічного потенціалу медичних закладів вищої освіти / Л. В. Фоміна, Н. А. Наливайко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. – Вип. 62. – С. 180–192.
Abstract: У статті визначено основні поняття дослідження на основі аналізу різних джерел та праць науковців. Проаналізовано визначення педагогічного потенціалу медичного закладу вищої освіти та визначено різні аспекти підвищення педагогічного потенціалу, зокрема поліпшення педагогічного потенціалу МЗВО є впровадження сучасних методів викладання та навчання, які представлені в різних галузях медицини або в поєднанні з іншими клінічними предметами, такими, як: моделювання або перевернуті моделі навчання в аудиторії. У роботі надано авторське розуміння визначення педагогічного потенціалу МЗВО як багатофакторного утворення, яке включає: традиції відповідного навчального закладу з чіткими правилами педагогічної, наукової та навчальної діяльності; матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, який ґрунтується на використанні цифрових засобів навчання та комунікації; професійний педагогічний потенціал педагога як рушійної сили у процесі передачі знань та умінь у медичній справі; готовність адміністрації МЗВО до модернізації освітнього процесу в контексті постійних змін та нововведень у медичну справу; гуманістична спрямованість у процесі підготовки майбутніх фахівців медичної справи. У дослідженні визначено важливу роль педагогічного потенціалу медичного закладу вищої освіти у процесі саморозвитку здобувачів освіти через: сукупність сформованих традицій, реальних можливостей і тенденцій розвитку медичної освіти; варіативність і можливість безперервного інтенсивного професійно-особистісного зростання майбутнього лікаря протягом всієї професійної діяльності в сфері охорони здоров’я; інтеграція теорії і практики, персоніфікована в педагогічних ресурсах викладачів, які успішно поєднують наукову, викладацьку діяльність і медичну практику, реалізовану на клінічних базах; розвиток інноваційного і технологічного середовища науково-дослідних центрів, лабораторій, наукоємного обладнання та інструментарію сучасного ЗВО; активне впровадження інформаційних освітніх технологій як джерела нових знань у галузі медицини для професійно мобільного затребуваного кваліфікованого фахівця.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/27160
ISSN: 2312-2471
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра української мови, основ психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Фоміна_Наливайко.docx79,26 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.