Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2706
Title: Словник-довідник психіатричних термінів
Authors: Кожина, Ганна Михайлівна
Самардакова, Галина Олексійович
Коростій, Володимир Іванович
Сінайко, Вадим Михайлович
Гайчук, Лариса Михайлівна
Костоусов, Андрій Андрійович
Кришталь, Олександр Олександрович
Issue Date: 2012
Citation: Cловник-довідник психіатричних термінів : навчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Г. М.Кожина, Г. О. Самардакова, В. І. Коростій [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2012. – 162 с.
Description: Для поліпшення якості підготовки лікарів, їхніх знань в області психіатрії, необхідне забезпечення навчальною літературою, що відповідає сучасним вимогам і діючим навчальним програмам. Значні труднощі для студентів у вивченні психіатрії пов’язані з засвоєнням значної кількості нових термінів. Ця проблема в останні роки стала більш гострою у зв'язку із введенням нової міжнародної класифікації хвороб МКХ-10, яка не є цілком звичною до класичних уявлень про систематику психічних розладів, традиційну для нашої країни. Тому студенти при вивченні психіатрії стикаються з труднощами невідповідності термінології та визначень у підручниках різних років видання та створених авторами, які відносяться до різних наукових шкіл. Ще одна проблема у засвоєнні нових термінів при вивченні психіатрії пов’язана з мовними перешкодами, наявністю серед вітчизняних студентів таких, які віддають перевагу українській або російській мові навчання, а також іноземних студентів з англійською мовою навчання. Навчальний посібник "Словник-довідник психіатричних термінів" є спробою задовольнити цю потребу української медичної школи. Він підготовлений колективом авторів опорної кафедри з психіатрії ЦМК з ВМО МОЗ України, які мають багаторічний досвід викладання психіатрії для іноземних студентів, є авторами підручника з психіатрії та наркології англійською мовою. Словник побудований таким чином, що включає визначення термінів на трьох мовах: українській, російській та англійській. Така форма подання складного матеріалу дозволить читачеві сформувати поняття про основні прояви психічних захворювань незалежно від мовних преференцій. Приведення різномовних варіантів написання терміну та його визначення дозволяє читачеві проводити аналогії і поглиблювати ерудицію. У визначеннях підкреслюється значення діагностики психопатологічного прояву для вибору метода невідкладної терапії та наступного обстеження хворого. Перелік термінів, які включені до словника, відповідає змісту програми дисципліни «Психіатрія, наркологія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації. Таким чином, на відміну від вже існуючих видань, які орієнтовані на лікарів, словник не перевантажений такими термінами, які не використовуються при вивченні дисципліни «Психіатрія, наркологія» у ВНЗ. До змісту включені поняття та визначення, які відображають анатомо-фізіологічну основу психопатологічних симптомів та синдромів, клінічну картину психічних захворювань. Перелік психопатологічних синдромів, які відображені в словнику, достатній для підготовки студентів. Це непсихотичні синдроми: астенічний, невротичні (неврастенічний, обсесивно-фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивні, іпохондричні, соматоформні; психотичні синдроми: депресивні, маніакальні, параноїдні, паранойяльні, кататонічні, гебефренічні, деліріозні, онейроїдні, аментивні, астенічної сплутаності свідомості, сутінкового стану свідомості, галюциноза; органічні синдроми: психоорганічні, Корсаковській амнестичний, олігофренії, деменції. Відображені також основні психопатологічні синдроми дитячого віку: невропатії, дитячого аутизму, гіпердинамічний, дитячих патологічних страхів, дісморфоманії, нервової анорексії, інфантилізму. Авторами враховані вимоги Міжнародної класифікації психічних і поведінкових розладів десятого перегляду, із збереженням традиційних для вітчизняної психіатрії поглядів на симптоми та синдроми психічних розладів. Для поглибленого вивчення студентам пропонується список рекомендованої літератури. Автори висловлюють сподівання, що словник буде корисним для щирокого кола читачів, зацікавлених у розумінні психіатричної термінології.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2706
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Словарь-2.doc1,85 MBMicrosoft WordView/Open
Словарь-2.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.