Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2698
Title: Взаємозв'язок IL-6 з обструктивними змінами функції зовнішнього дихання у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням
Authors: Ситник, К.О.
Бабак, Олег Якович
Keywords: ожиріння
артеріальна гіпертензія
IL-6
вентиляційні порушення
Issue Date: 2012
Citation: Ситник К. О. Взаємозв'язок IL-6 з обструктивними змінами функції зовнішнього дихання у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням / К. О. Ситник, О. Я. Бабак // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб : матеріали наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2012 р., Харків) / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т, Каф. внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології [та ін.]. – Харків, 2012. – С. 214.
Abstract: Отримані дані демонструють підвищення рівнів IL-6 у хворих на АГ з ожирінням, що досягають найвищих значень у хворих на АГ з ожирінням у поєднанні з обструктивними змінами функції зовнішнього дихання; Результати кореляційного аналізу свідчать про можливість залучення IL-6 до формування обструктивного типу вентиляційних порушень у хворих на АГ з ожирінням.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2698
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сытник апр 2012.pdf251,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.