DSpace О системе DSpace DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >
Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2519

Название: Онкостатин М, інтерлейкін 6 та параметри ліпідного метаболізму хворих на гіпертонічну хворобу залежно від наявності супутнього предіабету або цукрового діабету 2 типу
Авторы: Ковальова, Ольга Миколаївна
Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Дата публикации: 2012
Библиографическое описание: Ковальова О.М. Онкостатин М, інтерлейкін 6 та параметри ліпідного метаболізму хворих на гіпертонічну хворобу залежно від наявності супутнього предіабету або цукрового діабету 2 типу / О.М. Ковальова, О.А. Кочубєй // Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 1, дод. : тези доп. ХІІІ Національного конгресу кардіологів України, Київ, 26-28 вересня 2012 р. – С. 23-24.
Аннотация: Мета дослідження. У хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) вивчено рівень прозапальних цитокінів онкостатину М, інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у взаємозв’язку з параметрами ліпідного метаболізму, залежно від наявності у них супутнього предіабету або цукрового діабету (ЦД) 2 типу. Методи дослідження. Було обстежено 94 пацієнти у віці від 40 до 69 років. Всім хворим було проведено комплексне клінічне обстеження з визначенням показників вуглеводного і ліпідного обміну – глюкози венозної крові натще, пероральний глюкозотолерантний тест (ПГТТ), глікозилірований гемоглобін, загальний холестерин (ЗХС), фракцій ліпопротеїдів, тригліцериди (ТГ). Для визначення рівню онкостатину М та ІЛ-6 був застосований імуноферментний метод. Статистичний аналіз проводили методом непараметричної статистики. Результати представлені у вигляді Ме (Q25-Q75), де Ме – медіана (50-й процентіль), Q25 і Q75 – 25-й і 75-й процентілі. Отримані результати. Хворі на ГХ були розподілені на 3 групи залежно від наявності порушень вуглеводного обміну. До 1 групи увійшли 30 хворих (31,9 %) ГХ без глюкометаболічних порушень. У 2 групу включено 34 хворих (36,2 %) ГХ з предіабетом. 3 групу склали 30 хворих (31,9 %) ГХ з супутнім ЦД 2 типу. Пацієнти 1 групи характеризувалися наступним показниками ліпідного метаболізму: ЗХС 5,67 (4,96- 7,11) ммоль/л, ТГ 2,75 (2,56-3,01) ммоль/л, ХС ЛПВЩ 0,98 (0,83-1,35) ммоль/л, ХС ЛПНЩ 3,51 (2,77-4,54) ммоль/л, ХС ЛПДНЩ 1,25 (1,16-1,36) ммоль/л, коефіцієнт атерогенності (КА) 4,57 (3,86-5,51). Концентрації онкостатину М 28,42 (17,56-42,77) пкг/мл та ІЛ-6 18,81 (13,14-26,69) пкг/мл достовірно відрізнялися від показників 2 і 3 груп (р <0,001). Показники ліпідного метаболізму пацієнтів 2 групи: ЗХС 5,02 (4,63-6,00) ммоль/л, ТГ 2,48 (2,35-2,88) ммоль/л, ХС ЛПВЩ 1,14 (0,95-1,35) ммоль/л, ХС ЛПНЩ 3,15 (2,30-3,77) ммоль/л, ХС ЛПДНЩ 1,13 (1,07-1,31) ммоль/л, КА 4,26 (3,03-4,88). Рівень онкостатину М та ІЛ- 6 склав 25,65 (17,65-30,65) пкг/мл та 13,94 (11,00-16,94) пкг/мл відповідно, і також достовірно відрізнялися від показників 1 і 3 груп (р <0,001). Показники ліпідного метаболізму пацієнтів 3 групи: ЗХС 4,81 (4,15-5,28) ммоль/л, ТГ 1,06 (0,72-1,34) ммоль/л, ХС ЛПВЩ 1,27 (1,16-1,39) ммоль/л, ХС ЛПНЩ 3,04 (2,55-3,44) ммоль/л, ХС ЛПДНЩ 0,48 (0,33-0,61) ммоль/л, КА 2,79 (2,40-3,21). У хворих 3 групи концентрації онкостатину М 10,45 (9,16-11,34) пкг/мл та ІЛ-6 7,53 (6,93-9,86) пкг/мл достовірно відрізнялися від показників 1 і 2 груп (р <0,001). Виявлені достовірні кореляційні зв'язки між ІЛ-6 та ТГ (R=0,433; p=0,021), ІЛ-6 та ЗХС (R=0,697; p=3,81E-05), ХС ЛПНЩ (R=0,644; p=0,0002), ХС ЛПДНЩ (R=0,429; p=0,023), КА (R=0,402; p=0,038) в групі хворих ГХ з предіабетом. Також встановлені позитивні кореляційні зв'язки між рівнем онкостатину М та рівнем ЗХС (R=0,719; p=1,65E-05), ТГ (R=0,380; р=0,046), ХС ЛПНЩ (R=0,719; p=1,65E-05) у групі хворих ГХ з предіабетом. Висновки. Рівень онкостатину М та ІЛ-6 виявився найбільш підвищений у хворих ГХ порівняно з хворими на ГХ у поєднанні з предіабетом або ЦД 2 типу. Перебіг ГХ супроводжується дисліпідемією, що характеризується підвищенням рівня ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ і зниженням рівня ХС ЛПВЩ. Виявлені достовірні взаємозв'язки між онкостатином М, ІЛ-6 та параметрами ліпідного метаболізму (ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ) у хворих ГХ з предіабетом.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2519
Располагается в коллекциях:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
КовальоваОМХарків1.doc27 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Этот ресурс защищен исходным авторским правом

View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь