Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25126
Title: Викладання дисципліни "внутрішня медицина, в т.ч. ендокринологія" за допомогою застосування кейс-технологій
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Лахно, Ольга Вікторівна
Цівенко, Оксана Іванівна
Keywords: кейс-технології
внутрішні хвороби
методика викладання
Issue Date: 2019
Citation: Журавльова Л. В. Викладання дисципліни "Внутрішня медицина, в т.ч. Ендокринологія" за допомогою застосування кейс-технологій / Л. В. Журавльова, О. І. Цівенко, О. В. Лахно // Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ, Харків, 30 січня 2019 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2019. – Вип. 10. – С. 51‒53.
Abstract: Розвиток системи освіти потребує впровадження сучасних технологій і методів навчання. Одним з найбільш прийнятних для використання серед інноваційних методів навчання є метод "case- study" (кейс-метод). Існує багато підходів щодо визначення суті поняття «кейс-метод». Ми взяли за основу таке його визначення: метод кейсів – технологія навчання, що використовує опис реальних економічних, соціальних, бізнес та інших ситуацій. Ті, що навчаються, повинні проаналізувати ситуацію, розібратися у суті проблеми, запропонувати можливі шляхи її рішення та вибрати кращий із них. Кейси базуються на реальному фактичному матеріалі, або ж наближені до реальної ситуації.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25126
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кейс-технології.pdf212,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.