DSpace О системе DSpace DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >
Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2456

Название: Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу
Авторы: Ситіна, Ірина Василівна
Дончак, Дмитро Юрійович
Панченко, Володимир Тимофійович
Ключевые слова: внутрішні хвороби
гіпертонічна хвороба, цукровий діабет 2 типу, фактори кардіоваскулярного ризику
Дата публикации: Май-2012
Библиографическое описание: Ситіна І.В. Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу / І.В. Ситіна, Д.Ю. Дончак, В.Т. Панченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - 2012. - №3 (111). – С. 390-403.
Аннотация: Реферат. Вивчено поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу(ГХ) та цукровий діабет (ЦД) 2 типу. Обстежено 103 з них 68 осіб (48 жінок та 20 чоловіків) хворих на ГХ, що асоційована з ЦД 2 типу, та 25 осіб ( 14 жінок та 11 чоловіків) хворих на ГХ та 10 практично здорових осіб. Було вивчено анамнестичні дані – спадковість за ГХ та ЦД 2 типу, наявність шкідливих звичок, приділення уваги фізичній активності, антропометричні параметри: зріст, маса тіла, індекс маси тіла (ІМТ), окружність талії, стегон; досліджували рівень артеріального тиску. Рівень інсуліну в крові визначали імуноферментним методом, рівень глюкози, тригліцеридів, холестерину, холестерину ліпопротеїдів високої щільності — біохімічним методом. Розраховували індекс НОМА, холестерин ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності. Встановлено, що у хворих на ГХ та ЦД 2 типу, реалізується комплекс факторів кардіоваскулярного ризику таких як – обтяжена спадковість по ГХ та ЦД 2 типу, зменшення фізичної активності, наявність шкідливих звичок, достовірно високий рівень АТ, переважання надмірної маси тіла з абдомінальним ожирінням та проатерогенні зміни в ліпідному профілю крові.
Реферат. Изучено распространенность факторов кардиоваскулярного риска у больных гипертонической болезнью (ГБ) в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа. Обследовано 103 человека. 68 больных (48 женщин и 20 мужчин) ГБ в сочетании с СД 2 типа, 25 человек (14 женщин и 11 мужчин) больных ГБ и 10 практически здоровых лиц. Были изучены анамнестические данные - наследственность по ГБ и СД 2 типа, наличие вредных привычек, наличие физической активности, антропометрические параметры: рост, масса тела, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии, бедер; исследовали уровень артериального давления. Уровень инсулина в крови определяли иммуноферментным методом, уровень глюкозы, триглицеридов, холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности - биохимическим методом. Рассчитывали индекс НОМА, холестерин липопротеидов низкой и очень низкой плотности, коэффициент атерогенности. Установлено, что у больных ГБ и СД 2 типа, реализуется комплекс факторов кардиоваскулярного риска таких как - отягощенная наследственность по ГБ и СД 2 типа, уменьшение физической активности, наличие вредных привычек, достоверно высокий уровень АД, преобладание избыточной массы тела с абдоминальным ожирением и проатерогенные изменения в липидном профиле крови.
Abstract. The prevalence of cardiovascular risk factors in patients with essential hypertension (EH) in combination with diabetes mellitus (DM) type 2. 103 people were examined. 68 patients (48 women and 20 men) EH in combination with DM, type 2, 25 people (14 women and 11 men) patients with essential hypertension and 10 practically healthy people. Were studied anamnestic factors heredity of EH in combination with DM, type 2, the presence of harmful habits, physical activity, anthropometric parameters: height, weight, body mass index (BMI), waist circumference, hips; investigated the arterial pressure. Insulin level was determined by set of reactants ELISA, the level of glucose, triglycerides, cholesterol, lipoprotein-high density (HDL) cholesterol – biochemical method. Index HOMA, LDL cholesterol and very low density, coefficient of atherogenicity were calculated. The fact was found out that patients with EH and DM, type 2, are implementing comprehensive cardiovascular risk factors, such as burdened heredity of (EH and DM, type 2), decrease in physical activity, presence of harmful habits, significantly high pressure, the prevalence of overweight with abdominal obesity and proatherogenic changes in lipid profile of blood.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2456
Располагается в коллекциях:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу..pdf420,14 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Этот ресурс защищен исходным авторским правом

View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь