Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2409
Title: Аспекти засвоєння англіцизмів у сучасній українській мові новітнього періоду
Authors: Петрова, Ольга Борисівна
Попова, Наталія Олександрівна
Keywords: англіцизми
асиміляція
українська мова
новітній період
англицизмы
аcсимиляция
украинский язык
новейший период
English borrowings
assimilation
Ukrainian language
novel period
Issue Date: 2013
Citation: Петрова О. Б. Аспекти засвоєння англіцизмів у сучасній українській мові новітнього періоду / О. Б. Петрова, Н. О. Попова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2013. - Вип. 35. - С. 44-48.
Abstract: Виявлені та проаналізовані особливості засвоєння англіцизмів в українській мові впродовж новітнього періоду (останнє десятиріччя ХХ ст. – поч. XXI ст.) на матеріалі тематичної групи «Культура» із застосуванням сучасних лексикографічних джерел та текстів засобів масової інформації.
Выявлены и проанализированы особенности освоения англицизмов в украинском языке новейшего периода (последнее десятилетие ХХ в. – нач. XXI в.) на материале тематической группы «Культура» с использованием современных лексикографических источников и текстов средств массовой информации.
The research reveals and analyzes peculiarities of English borrowings assimilation in Ukrainian of the novel period (last decade of ХХ century – the beginning of the XXI century) at the material of the topical group «Culture» using modern lexicographic sources and mass media texts.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2409
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мовThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.