DSpace About DSpace Software DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >
Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2390

Название: Вивчення рівня прозапального цитокіну онкостатину М у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу
Авторы: Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Ключевые слова: онкостатин М
Issue Date: 2012
Издатель: Одеський національний медичний університет
Библиографическое описание: Кочубєй О.А. Вивчення рівня прозапального цитокіну онкостатину М у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу / О.А. Кочубєй // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини: Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 155-річчю з дня народження В.В. Підвисоцького (Одеса, 19-20 квітня 2012 р.) : тези доповідей / ОНМУ. – Одеса, 2012. – С. 138.
Аннотация: Мета дослідження. Визначити і проаналізувати вплив онкостатину М на розвиток змін структури і функції міокарду у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) у поєднанні з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Матеріали та методи. Обстежено 30 пацієнта у віці від 52 до 69 років (медіана становить 54,3 років) хворих на ГХ та ЦД 2 типу. Контрольна група представлена 10 здоровими волонтерами, які співставленні за віком та статтю. Всім хворим було проведене комплексне клінічне обстеження. Визначення концентрації онкостатину М проводилось імуноферментним методом. Ремоделювання міокарду вивчалось за допомогою єхокардіографії за загальноприйнятою методикою. Результати дослідження. Серед обстеженої групи пацієнтів згідно з показником ІММЛШ 60% хворих мали гіпертрофію міокарда лівого шлуночку. Концентрація онкостатину М у хворих на ГХ у поєднанні з ЦД 2 типу 10,45 (9,16-11,34) пкг/мл була достовірно вища (р<0,01) за аналогічний показник у групі контролю 7,88 (7,64-8,13) пкг/мл. Серед хворих на ГХ та ЦД 2 типу при ІММЛШ ≤ N, рівень онкостатину М становив 8,47 (7,09 – 11,02) пкг/мл, при ІММЛШ ≥ N рівень онкостатин М становив 14,96 (9,41- 17,23) пкг/мл (р<0,05). При проведенні кореляційного аналізу встановлена позитивна залежність між рівнем онкостатину М та ІММЛШ, (r= 0,34, p<0,05). Висновки. Вивчення рівня онкостатину М у сироватці хворих на ГХ з супутнім ЦД 2 типу, де онкостатин М був достовірно вище, ніж в контролі, свідчило про активну участь даного цитокіну в механізмах ремоделювання серця при цих захворюваннях.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2390
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Тези Кочубєй.doc22,5 kBMicrosoft WordView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback