Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2378
Title: Онкостатин М, інтерлейкін 6 та структурно-функціональні зміни міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу
Authors: Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Issue Date: 2012
Publisher: Луганський державний медичний університет
Citation: Кочубєй О. А. Онкостатин М, інтерлейкін 6 та структурно-функціональні зміни міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу / О. А. Кочубєй // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5, додаток 1. – С. 146–148.
Abstract: У роботі наведено результати обстеження 103 пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Імуноферментним методом визначено вміст цитокінів онкостатину М та ІЛ-6. Проведено ехокардіографічне обстеження. Хворих на гіпертонічну хворобу було розділено на 4 групи залежно від типу ремоделювання міокарду лі- вого шлуночку. Виявлено, що переважаючим типом ремоделювання у обстежених хворих є КГЛШ. Хворі на ГХ з ЕГЛШ характеризувалися найвищім рівнем онкостатину М. Найвищій рівень ІЛ-6 був характерний для пацієнтів з КРЛШ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2378
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кочубєй_ОА.doc132,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.