Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2351
Title: Онкостатин М, інтерлейкін 6 та глюкометаболічні показники у пацієнтів хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2 типу
Authors: Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Ковальова, Ольга Миколаївна
Issue Date: 2012
Citation: Кочубєй О. А. Онкостатин М, інтерлейкін 6 та глюкометаболічні показники у пацієнтів хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2 типу / О. А. Кочубєй, Т. В. Ащеулова, О. М. Ковальова // Кровообіг та гемостаз. – 2012. – № 1/2. – С. 92–96.
Abstract: У 94 пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ) залежно від наявності у них супутнього предіабету або цукрового діабету (ЦД) 2Zго типу визначено рівень онкостатину М та інтерлейкіну (ІЛ)Z6 у плазмі крові. Наявність предіабету діагностовано у 36,2% хворих, у 71% з яких виявлено інсулінореZ зистентність (ІР) та достовірне підвищення рівня глікозильованого гемоглобіну. Зростання вмісту циркулюючого онкостатину М та ІЛZ6 у пацієнтів з ГХ підтверджує патогенетичне значення артеZ ріальної гіпертензії (АГ) як стимулу гіперпродукції цих цитокінів. У пацієнтів з ГХ, супутнім преZ діабетом та ЦД 2Zго типу рівень онкостатину М та ІЛZ6 знижувався, що, можливо, пояснюється, з одZ ного боку, подвійними ефектами сімейства ІЛZ6, представники якого або зумовлюють розвиток ІР, або, навпаки, підвищують чутливість тканин до дії інсуліну. З іншого боку, не виключена можZ ливість того, АГ є більш потужним стимулом, що призводить до гіперінтерлейкінемії у пацієнтів з ГХ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2351
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КочубєйОА_АщеуловаТВ_КовальоваОМ.doc166,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.