Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2239
Title: Неалкогольна жирова хвороба печінки як характерна ознака метаболічного синдрому
Authors: Степанова,О.В.
Кравченко, Н.О.
Keywords: неалкогольна жирова хвороба печінки
метаболічний синдром
Issue Date: 2012
Citation: Степанова О. В. Неалкогольна жирова хвороба печінки як характерна ознака метаболічного синдрому / О. В. Степанова, Н. О. Кравченко // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб : матеріали наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2012 р., Харків) / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т, Каф. внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології [та ін.]. – Харків, 2012. – С. 226.
Abstract: Згідно результатам досліджень, у 70-80 % осіб з ожиріння діагностують неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП). 50-100 % пацієнтів з НАЖХПстраждають на ожиріння, у 50-60 % діагностують гіпертонічну хворобу і порушення ліпідного обміну – ознак, характерних для метаболічного синдрому.Таким чином, сполучення двох факторів ризику (гіпертригліцеридемії та ожиріння) значно підвищують ризик появи жирової печінки.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2239
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Степанова 2 апр 2012.pdf283,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.