Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2179
Title: ФНП-α та інсулінорезистентність у гіпертензивних пацієнтів з ожирінням
Authors: Гопцій, Олена Вікторівна
Зелена, Ірина Іванівна
Keywords: артеріальна гіпертензія
інсулінорезистентність
ожиріння
фактор некрозу пухлин-α
Issue Date: 2012
Citation: Гопцій О. В. ФНП-α та інсулінорезистентність у гіпертензивних пацієнтів з ожирінням / О. В. Гопцій, І. І. Зелена // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб : матеріали наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2012 р., Харків) / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т, Каф. внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології [та ін.]. – Харків, 2012. – С. 56.
Abstract: Гіперсекреція ФНП-α у хворих на АГ з ожирінням може розглядаться, як зв’язуюча ланка між ожирінням та резистентністю тканин до інсуліну.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2179
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гопций апр 2012.pdf290,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.