Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2167
Title: Клінічна анестезіологія
Authors: Науменко, Віктор Олександрович
Хижняк, Анатолій Антонович
Курсов, Сергій Володимирович
Кудінова, Ольга Василівна
Шевченко, Борис Васильович
Keywords: Анестезіологія та реаніматологія
клінічна анестезіологія
Issue Date: 2009
Publisher: ХНМУ
Citation: Змістовний модуль 1. Загальна реаніматологія та анестезіологія. Тема 2. Загальні питання анестезіології. Тема 3. Клінічна анестезіологія : методичні вказівки для студентів V курсу / МОЗ України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: В. О. Науменко, А. А. Хижняк, С. В. Курсов [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2009. – 52 с.
Abstract: Дана тема закладає основи вивчення студентами анестезіології та інтенсивної терапії невідкладних і критичних станів, які виникають у клініці де застосовуються методи знеболювання й інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію викладання цих дисциплін і формування вміння застосовувати знання в процесі подальшого навчання й професійної діяльності.
Description: Загальні питання анестезіології. Клінічна анестезіологія: метод. вказ. для студентів V курсу.Тема 2. Тема 3.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2167
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5 курс Тема 02 анест укр.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.