Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2098
Title: Вплив резистину на функціональний стан печінки у хворих з коморбідною патологією
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Огнєва, Олена Валентинівна
Keywords: резистин
коморбідна патологія
Issue Date: 2012
Citation: Журавльова Л. В. Вплив резистину на функціональний стан печінки у хворих з коморбідною патологією / Л. В. Журавльова, О. В. Огнєва // Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 р. : тези доповідей / Луганський державний медичний університет. – Луганськ, 2012. – С. 321.
Abstract: Резистин може створювати прозапальну дію в зірчастих клітинах печінки, ключових модуляторів фіброзу. Необхідні подальші вивчення його впливу на функцію печінки та участі в патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) на фоні метаболічних порушень
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2098
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.