Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2097
Title: Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофагальною рефлюксною хворобою
Authors: Заздравнов, Андрій Анатолійович
Keywords: ревматоїдний артрит
гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
лікування
Issue Date: 2011
Citation: Заздравнов А. А. Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит, ускладнений гастроезофагальною рефлюксною хворобою / А. А. Заздравнов // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2011. - Т. 12, № 1. – С. 55-57.
Abstract: В статті розглянуто проблему диференційованого лікування хворих на ревматоїдний артрит (РА), усклад- нений ураженням стравоходу. Обстежено 102 хворих на РА із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хво- робою (ГЕРХ). З позицій доказової медицини запропоновано спосіб лікування вищезазначених хворих. Даний спосіб включає як ліки з езофагопротективною дією, так і традиційні базисні препарати (метотрексат). На основі ре- зультатів клінічного та біохімічного дослідження, суб’єктивної оцінки хворих показано переваги запропонованої терапії. На тлі зменшення клінічних та лабораторних проявів РА запропонований спосіб лікування сприяє клінічній ремісії ГЕРХ, нормалізації стану слизової оболонки стравоходу, забезпечує езофагопротекцію та покращує якість життя пацієнтів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2097
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хворобItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.