Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2096
Title: Топографія ниркових пірамід верхнього кінця нирки людини зрілого та похилого віку
Authors: Вдовіченко, Вячеслав Юрійович
Keywords: нирка
піраміда нирки
топографія
Issue Date: 2012
Citation: Вдовіченко В. Ю. Топографія ниркових пірамід верхнього кінця нирки людини зрілого та похилого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – Нормальна анатомія / В. Ю. Вдовіченко ; Харківський національний медичний університет МОЗ України. – Харків, 2012.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Харківський національний медичний університет МОЗ України. – Харків, 2012. Дисертація присвячена вивченню особливостей морфометрії, індивідуальної анатомічної мінливості та секторної координатної топографії ниркових пірамід верхнього кінця нирки людей зрілого та похилого віку. З урахуванням міжнародної вікової періодизації та застосуванням методів кількісної та описової анатомії, а також методу тривимірної комп’ютерної реконструкції досліджено 150 ізольованих нирок з метою відображення узагальнених вікових та індивідуальних анатомічних особливостей. Ниркові піраміди досліджували на зрізах кріопрепаратів нирок в горизонтальній площині. Досліджено кількість, форму, будову, встановлено межі та середні значення розмірів ниркових пірамід, що розташовані у верхньому кінці нирки. Проаналізовано секторну координатну топографію ниркових пірамід у залежності від їхнього розташування в системі топографо-анатомічних координат за М.П. Бурих. Розроблено топографічну класифікацію ниркових пірамід верхнього кінця нирки людини зрілого та похилого віку в залежності від розташування та по відношенню до малих ниркових чашечок верхнього кінця нирки. Проведено аналіз просторового розташування ниркових пірамід верхнього кінця нирки людей зрілого та похилого віку по відношенню до топографічних ниркових секторів та паралелей з точки зору індивідуальної анатомічної мінливості. Ключові слова: анатомія нирки, ниркові піраміди, секторна координатна топографія, тривимірна комп’ютерна реконструкція.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2096
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Нормальна анатомія
Наукові праці. Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref Вдовиченко В.Ю..doc635 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.