Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20785
Title: Вплив особистісних якостей викладача на засвоєння матеріалу на клінічних кафедрах вишів
Authors: Каук, Оксана Іванівна
Крупеня, Володимир Ілліч
Просоленко, Наталія Володимирівна
Keywords: навчальний процес
особистісні якості викладача
засвоєння матеріалу
Issue Date: 28-Mar-2018
Publisher: Національна фармацевтична академія
Citation: Каук О. І. Вплив особистісних якостей викладача на засвоєння матеріалу на клінічних кафедрах вишів / О. І. Каук, В. І. Крупеня, Н. В. Просоленко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 28–29 березня 2018 року : у 2 т. – Харків : НФаУ, 2018. – Т. 2. – С. 153–154. – (Наука).
Abstract: Зміни, що відбуваються в системі вищої медичної освіти в Україні за останнє десятиліття, вплинули на ключові державні освітні ресурси – педагогічні кадри. Саме від їх професійної підготовки та відповідності сучасним вимогам, насамперед, залежить якість підготовки до майбутньої професії студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарівінтернів закладів системи післядипломної підготовки. Навчальний процес – це творчість. Не можна запропонувати технологію проведення занять, придатну для всіх кафедр, дисциплін і викладачів. Кожен з них повинен знайти свій підхід до студентів, своє рішення, вміти поєднувати педагогічний арсенал виховання і навчання в навчальному процесі.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20785
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра неврології № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.