Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2062
Title: Особливості застосування тіотріазоліну з гепатопротекторною метою у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, що отримують гіполіпідемічну терапію
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Філоненко, Марина Вячеславівна
Keywords: тіотріазолін
гепатопротектор
гострий інфаркт міокарда
неалкогольний стеатогепатит
гіполіпідемічна терапія
Issue Date: 2012
Citation: Журавльова Л.В. Особливості застосування тіотріазоліну у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та супутнім неалкогольним стеатогепатитом / Л.В. Журавльова, М. В. Філоненко // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря : збірник тез науково-практичної конференції, Харків, 18-19 квітня 2012 р. / ХМАПО. – Харків, 2012. - С. 41-42.
Abstract: Для хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарду (ГІМ), тривале (пожиттєве) застосування статинів з метою корекції дисліпідемії є обов’язковим в комплексі вторинної профілактики повторних коронарних подій. Однак тривале застосування статинів при наявності супутнього неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) супроводжується подальшим порушенням функцій печінки, підвищенням активності печінкових ферментів і сприяє прогресуванню захворювання. Тому доцільним є вивчення ефективності гепатопротекторної дії тіотріазоліну у таких пацієнтів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2062
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblyvosti_zastosuvannya_tiotriazolinu.pdf133,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.