Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20567
Title: Сироватковий рівень фактору росту фібробластів 21 та синдром інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням
Other Titles: Serum level of fibroblast growth factor 21 and insulin resistance syndrome in patients with coronary artery disease with obesity
Authors: Іванова, Катерина Володимирівна
Keywords: фактор росту фібробластів 21
інсулінорезистентність
вуглеводний профіль
ішемічна хвороба серця
ожиріння
Issue Date: Sep-2018
Citation: Іванова К. В. Сироватковий рівень фактору росту фібробластів 21 та синдром інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням / К. В. Іванова // Вісник проблем біології та медицини. – 2018. – Вип. 3 (145). – С. 108–112.
Abstract: Резюме. Фактор росту фібробластів 21 (ФРФ21) – гормоноподібний цитокін, визнаний потужним метаболічним регулятором. Попередні дослідження продемонстрували ліпідознижуючі, протизапальні та антиоксидантні властивості ФРФ21. Сироваткові рівні ФРФ21 також були вище у пацієнтів з ожирінням і цукровим діабетом 2 типу (ЦД2), тому визначення вмісту ФРФ21 було запропоновано в якості предиктора розвитку метаболічного синдрому та ЦД2. Метою дослідження було вивчення взаємозв’язку між рівнем ФРФ21 сироватки крові та синдромом інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) в залежності від наявності та ступеню ожиріння, а також встановлення зв’язку з антропометричними показниками. Об’єкт і методи. Обстежено 98 пацієнтів з ІХС, яких було поділено на 4 групи залежно від індексу маси тіла. Контрольну групу склали 20 практично здорових, відповідних за статтю та віком осіб. Обстеження пацієнтів проводилося згідно стандартного протоколу. Додатково імуноферментним методом визначали рівень ФРФ 21 та інсуліну сироватки крові натщесерце з використанням наборів реактивів ELISA Kit AVISCERA BIOSCIENCE SK00145-01 (USA)та DRG® Інсулін (DRG Instruments gmbh, Німеччина, Марбург). Результати та обговорення: приєднання ожиріння у хворих на ІХС є несприятливим чинником формування інсулінорезистентності або цукрового діабету 2 типу. Дане припущення є результатом досліджень, де визначається захисна роль даного цитокіну в розвитку змін вуглеводного обміну. Висновки. Рівень ФРФ21 пов’язаний із ступенем ожиріння, а також станом вуглеводного профілю
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20567
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-min.pdf199,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.