Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19318
Title: Розвиток дисбіозу в порожнині рота у хворих на рак молочної залози на етапах проведення циклів ад’ювантної поліхіміотерапії
Authors: Соколова, Ірина Іванівна
Сухіна, Ірина Сергіївна
Keywords: рак молочної залози
поліхіміотерапія
ротова рідина
ферменти
лізоцим
уреаза
дисбіоз
breast cancer
chemotherapy
oral fluid
enzymes
lysozyme
urease
dysbiosis
Issue Date: Dec-2017
Publisher: ХНМУ
Citation: Соколова І. І. Розвиток дисбіозу в порожнині рота у хворих на рак молочної залози на етапах проведення циклів ад’ювантної поліхіміотерапії / І. І. Соколова, І. С. Сухіна // Експериментальна та клінічна стоматологія. – 2017. – № 1 (1). – С. 21–23.
Abstract: Одним з найбільш значних побічних ефектів сучасної протипухлинної терапії є запалення слизової оболонки порожнини рота – хіміотерапевтично-асоційований мукозит. Відомо, що вирішальну роль у патогенезі майже всіх стоматологічних захворювань відіграє мікробний фактор, а саме – стан орального дисбіозу. Проведене дослідження ротової рідини у хворих на рак молочної залози до початку проведення поліхіміотерапії виявило, що для них є характерним значне зниження рівня лізоциму – 0,059 ± 0,022 од/л (приблизно в 2 рази відносно норми) на всіх етапах ПХТ та різке підвищення активності уреази – 0,782 ± 0,110 мккат /л (в 6–8 разів вище норми). Визначено зростання ступеня орального дисбіозу в 13,3 разу порівняно із нормою. Ці зміни зберігаються на всіх етапах ПХТ. Отримані дані свідчать про значне збільшення мікробного обсіменіння порожнини рота у хворих на РМЗ на тлі проведення циклів ад’ювантної ПХТ.
Description: Antitumoral therapy is toxic both for the whole body, and for the oral mucosa. For patients with breast cancer (BC) this problem is important because of the high incidence rate and chemotherapy tropism to the mucosa of the gastrointestinal tract, even in conditions of standard treatment protocols.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19318
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сухіна_ХНМУ_стаття.pdf4,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.