Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18867
Title: Гормональні взаємовідносини та патогенетичні ланки аутоімунного тиреоідиту та остеоартрозу
Authors: Пасієшвілі, Людмила Михайлівна
Keywords: аутоиммунный тиреоидит
остеоартроз
провоспалительные цитокины
олигомерный матриксный протеин хряща
Issue Date: 2017
Citation: Пасієшвілі Л. М. Гормональні взаємовідносини та патогенетичні ланки аутоімунного тиреоідиту та остеоартрозу/ Л. М. Пасієшвілі // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 4 (60), ч. 1. – С. 153–156.
Abstract: В останні роки все більше уваги приділяється аутоімунним захворюванням, які є наслідком певної послідовності гіперактивності імунного захисту організму по відношенню до власних клітин. Тобто, аутоімунні захворювання виникають внаслідок розладу імунологічної регуляції, а саме, порушення феномену «імунної толерантності», формування якого відбувається на етапі ембріонального та раннього постнатального періоду [5]. Дані зміни пояснюють однією з теорій виникнення таких хвороб, а саме, зниженням функції Т-супресорів. В нормі Т-супресори пригнічують здатність В-лімфоцитів продукувати антитіла проти власних тканин, що підтримує стан толерантності. При зниженні кількості та функції Тсупресорів потенційно автореактивні В-клітини починають реагувати на власні тканинні антигени, а автоантитіла, що з’являються, сприяють розвитку аутоімунної хвороби. Одночасно відбувається підвищення функції Т-хелперів, що провокує ініціацію відповіді збоку автореактивних Влімфоцитів на власні антигени, чому також сприяє порушення синтезу цитокінів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18867
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selection.pdf790,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.