Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18842
Title: Порівняння комбінованого та променевого лікування одиночних метастазів в головний мозок при недрібноклітинному раку легені
Other Titles: Comparison of combination treatment and radiotherapy of single brain metastases in non-small cell lung cancer
Сравнение комбинированного и лучевого лечения единичных метастазов в головной мозг при немелкоклеточном раке легкого
Authors: Карвасарська, Віра Василівна
Старенький, Віктор Петрович
Білозор, Наталія Володимирівна
Грищенко, Тетяна Петрівна
Keywords: метастатичне ураження головного мозку
недрібноклітинний рак легені
конформна променева терапія
Issue Date: 2017
Citation: Порівняння комбінованого та променевого лікування одиночних метастазів в головний мозок при недрібноклітинному раку легені / В. В. Карвасарська, В. П. Старенький, Н. В. Білозор, Т. П. Грищенко // Український радіологічний журнал. – 2017. – Т. 25, вип.1. – С. 32–36.
Abstract: Мета роботи. Метастатичне ураження головного мозку (ГМ), за даними різних авторів, виникає в 10–40 % хворих на злоякісні пухлини. Перше місце в структурі первинної локалізації пухлин, що метастазують у ГМ, займає рак легенів — 48 %. Метою роботи була оцінка результатів комбінованого лікування поодиноких метастазів у головний мозок при недрібноклітинному раку легені в порівнянні з променевою терапією. Матеріали і методи. Обстежено 44 пацієнти. Всі пацієнти поділені на дві групи: перша група — пацієнти, які отримували тільки дистанційну променеву терапію (ДПТ) на апараті Clinac 600C; друга група — па- цієнти, які отримували хірургічне лікування в обсязі кістково-пластичної трепанації черепа, видалення внутрішньомозкового утвору, з подальшим проведенням ДПТ на апараті Clinac 600C. Результати. У результаті проведеного дослідження встановлено, що комбіноване лікування одиничного метастатичного ураження головного мозку є більш ефективним, ніж проведення тільки курсу ДПТ за да- ними однорічної виживаності (в першій групі — 47 %, у другій — 65 %), загального виживання (в першій групі — 9 міс., у другій — 15 міс.). Висновки. Переносимість лікування в обох групах задовільна і курс ДПТ не викликав важких променевих реакцій і ушкоджень нервової системи. В обох групах відзначалося поліпшення якості життя у вигляді зменшення неврологічного дефіциту.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18842
ISSN: 1027-3204
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.