Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1879
Title: Диагностические критерии профессионального бронхита и хронического обструктивного заболевания легких при наличии сопутствующей артериальной гипертензии
Authors: Костюк, Инна Федоровна
Калмиков, Алексей Алексеевич
Бязрова, Виктория Валентиновна
Нагорная, Елена Петровна
Keywords: пылевой бронхит
артериальная гипертензия
клиника
пиловий бронхіт
артеріальна гіпертензія
клініка
пиловий бронхіт
артеріальна гіпертензія
клініка
Issue Date: 2012
Citation: Диагностические критерии профессионального бронхита и хронического обструктивного заболевания легких при наличии сопутствующей артериальной гипертензии / И. Ф. Костюк, А. А. Калмыков, В. В. Бязрова, Е. П. Нагорная // Світ медицини та біології. - 2012. - №4.
Abstract: Обследовано 102 мужчин, больных пылевой патологией – рабочих машиностроения в возрасте 52,3±4,71 лет, из них артериальная гипертензия (АГ) установлена у 58 человек, пылевой бронхит (ПБ) — у 25, хроническое обструктивное заболевание (ХОЗЛ) I стадии — у 28, ХОЗЛ II стадии — у 49. На фоне АГ ПБ и ХОЗЛ характеризуются более выраженной клинической симптоматикой, частыми обострениями, темпами прогрессирования.
Обстежено 102 чоловіків, хворих на пилову патологію – робітників машинобудівництва у віці 52,3±4,71 років, з них артеріальну гіпертензію (АГ) встановлено у 58 осіб, пиловий бронхіт (ПБ) — у 25 осіб, хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) I стадії — у 28 осіб, ХОЗЛ II стадії — у 49. На фоні АГ ПБ та ХОЗЛ притаманні виразніша клінічна симптоматика, частіші загострення, більші темпи прогрессування.
102 males with dust pathology – workers of machine-building industry aged 52,3±4,71 years were examined. Arterial hypertension (AH) was diagnosed in 58 persons, dust bronchitis (DB) — in 25 patients, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) I стадії встановлено у 28 осіб (27,5 %), ХОЗЛ II стадії – у 49 (48,0 %). Хронічний бронхіт та ХОЗЛ професійної етіології на фоні АГ характеризуютья виразнішою клінічною симптоматикою, частими загостреннями, більшими темпами прогрессування.
Description: Рукопис статті направлено до журналу «Світ медицини та біології» 5 квітня 2012 р.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1879
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostyuk_2012_008.pdf153,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.