Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18788
Title: Фрактальний аналіз білої речовини півкуль мозочка людини
Authors: Мар’єнко, Наталія Іванівна
Maryenko, Nataliya
Степаненко, Олександр Юрійович
Stepanenko, Alexander
Keywords: мозочок
біла речовина
фрактальний аналіз
cerebellum
white matter
fractal analysis
Issue Date: 2017
Publisher: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв
Citation: Мар’єнко Н. І. Фрактальний аналіз білої речовини півкуль мозочка людини / Н. І. Мар’єнко, О. Ю. Степаненко // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2017. – № 2 (4). – С. 38–43.
Abstract: Мета дослідження – вивчити фрактальну розмірність білої речовини I-ЇХ часточок півкуль мозочка людини на серійних парасагітальних зрізах. Дослідження проведено на базі Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи на 100 об'єктах – мозочках трупів людей обох статей, які померли від причин, не пов'язаних з патологією мозку, у віці 20–95 років. Фрактальний аналіз проводився за допомогою методу розбиття на квадрати (box-counting) за оригінальною методикою. Фрактальний індекс білої речовини часточок півкуль мозочка в цілому варіює від 1,202 до 1,629. Найвищий фрактальний індекс мають VI–VII часточки півкуль, які пов'язані із неоцеребелярними часточками черв'яка. Найменше значення ФІ мають мигдалики мозочка (часточка ІХ). Міжпівкульна різниця фрактального індексу часточок варіює від 0,016% до 4,92%. Фрактальний індекс часточок I–VI, VIIAt, VIII та IX зменшується в латеральних ділянках півкуль мозочка; фрактальний індекс часточки VIIAf найменший в паравермальній ділянці та зростає в медіо-латеральному напрямку. Особливості будови часточок та різниця значень фрактального індексу пояснюється масштабною інваріантністю та закономірностями просторової організації квазифрактальних структур: при зростанні розмірів (масштабу) структури зростає складність її організації. Застосування фрактального аналізу може бути використано як об'єктивний морфометричний критерій для діагностики різних захворювань мозочка і інших структур центральної нервової системи. Morphological investigations of cerebellar lobules are usually performed using standard метґодс of morphometry such as: measurement of volumes of the gray and white matters of the cerebellar lobules, which determine linear dimensions of the cerebellum. Fractal analysis is used for morphometric study of complex objects with properties of fractals such as self-similarity and scale invariance.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18788
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра гістології, цитології та ембріологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.