Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18722
Title: Досвід застосування біологічної терапії при ревматоїдному артриті
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Федоров, Володимир Олександрович
Олійник, Марія Олександрівна
Сікало, Юлія Костянтинівна
Keywords: ревматоїдний артрит
інгібітор інтерлейкіну-6
біологічна терапія
Issue Date: 2017
Citation: Досвід застосування біологічної терапії при ревматоїдному артриті / Л. В. Журавльова, В. О. Федоров, М. О. Олійник, Ю. К. Сікало // Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 3 (69). – С. 57–58.
Abstract: Системне запальне захворювання сполучної тканини при ревматоїдному артриті (РА) призводить до ураження суглобів, серця, легенів, нервової системи, нирок, в результаті чого розвиваються незворотні процеси в організмі. Останній час ознаменувався істотним прогресом у вивченні РА, для лікування якого в даний час розроблено 9 інноваційних генно-інженерних біологічних препаратів — моноклональних антитіл і рекомбінантних білків, що інгібують активність найважливіших «прозапальних» цитокінів та патологічну активацію Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів, які беруть участь у розвитку імунозапального процесу. Одним з таких препаратів є тоцілізумаб (ТЦЗ), який представляє собою гуманізуване моноклональне антитіло (IgG1) до рецепторів (Р) інтерлейкіну 6 (ІЛ6) і є першим і єдиним препаратом, що володіє здатністю пригнічувати ІЛ6-залежні запальні реакції, дозволеним до застосування при РА. За даними досліджень цей препарат є «хворобо-контролюючим» засобом, оскільки значно зменшує безпосередні прояви хвороби та істотно гальмують деструкцію суглобів, приводячи до розвитку ремісії захворювання з недосяжною раніше частотою. Мета дослідження: вивчити ефективність застосування інгібітора інтерлейкіну-6 - тоцілізумабу при РА.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18722
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Досвід застосування.pdf211,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.