Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18690
Title: Характеристика липидного обмена при беременности осложненной внутриутробным инфицированием
Authors: Щербина, Микола Олександрович
Щербина, Николай Александрович
Shcherbina, Mykola
Вигівська, Людмила Анатоліївна
Выговская, Людмила Анатольевна
Vygivska, Ludmila
Keywords: ліпідний обмін
внутрішньоутробне інфікування
реалізація внутрішньоутробної інфекції
Issue Date: Sep-2017
Citation: Щербина Н. А. Характеристика липидного обмена при беременности осложненной внутриутробным инфицированием / Н. А. Щербина, Л. А. Выговская // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. − Вип. 4, т. 1 (139). – С. 290−294.
Abstract: Дослідження присвячене визначенню наявності та характеру порушень ліпідного обміну крові у вагітних з внутрішньоутробним інфікуванням. Обстежені вагітні жінки з вірусною, бактеріальною та змішаною інфекцією з її подальшою реалізацією у новонароджених і без неї. Для ліпідного спектра крові вагітних з внутрішньоутробною вірусною та бактеріальною інфекцією є характерним підвищення рівня фракцій ате- рогенних ліпідів і ліпопротеїнів, в порівнянні з аналогічними показниками при вагітності, що протікає фізіологічно. При змішаній інфекції розвивається гіперхолестеринемія та гіпертригліцеридемія. У вагітнихз реалізацією інфекції вірусно- бактеріального генезу відзначається підвищення рівня загального холестерину та основної його транспортної форми ЛПНЩ. Подібні зміни ліпідного обміну є компенсаторною захисною реакцією на токсини, що виділяються мікроорганізмами, ряд з яких володіє ліполітичними властивостями.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18690
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства та гінекології № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_ВПБІМ_Щербина_Выговская.pdf669,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.