Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18655
Title: Вплив діяльності клінічних баз на формування клінічного мислення у студентів
Other Titles: Effects of the activity of clinical bases on the formation of clinical thinking in students
Authors: Лупальцов, Володимир Іванович
Петрова, Зоя Петрівна
Issue Date: 2015
Citation: Лупальцов В. І. Вплив діяльності клінічних баз на формування клінічного мислення у студентів / В. І. Лупальцов, З. П. Петрова // Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 травня 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т им. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – С. 505–507.
Abstract: У роботі викладені погляди щодо впливу на діяльність клінічних баз медичних університетів з дня їх заснування на формування клінічного мислення у студентів. Підкреслюється важливість положення «Про клінічні лікарні», відмічається роль кафедральних колективів у науковій та лікувально-діагностичній роботі клінічних лікувально-профілактичних установ. У статті викладено погляди авторів на покращення якості навчального процесу по хірургії при впровадженні кредитно-модульної системи. Підкреслюється, що впровадження Європейської моделі вищої освіти повинно відбуватися з урахуванням специфіки і традицій національної освіти з реконструкцією навчально-лікувальних баз.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18655
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 3Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.