Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17759
Title: Вивчення впливу Церебролізину на післяопераційну когнітивну дисфункцію
Authors: Дубівська, Світлана Станиславівна
Keywords: когнітивна дисфункція
післяопераційний період
Церебролізин
cognitive function
postoperative period
Сerebrolysin
Issue Date: 2017
Citation: Дубівська С. С. Вивчення впливу Церебролізину на післяопераційну когнітивну дисфункцію / С. С. Дубівська // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 57–59.
Abstract: В роботі визначаються ступінь і вираженість змін когнітивної функції, що залежить від типу анестезії, соматичного та неврологічного статусу пацієнта в передопераційному періоді, віку хворого, його освіти та інших факторів. Доведено відновлення когнітивних процесів вже на першу добу після операції при використанні препарату Церебролізин®, що дає можливість рекомендувати його включення до стандартного лікувального протоколу з метою швидшого відновлення рівня когнітивної функції. В работе определяется степень и выраженность изменений когнитивной функции, что зависит от типа анестезии, состояния соматического и неврологического статуса пациента в предоперационном периоде, возраста больного, его образования и других факторов. Доказано восстановление когнитивных процессов уже на первые сутки после операции при использовании препарата Церебролизин®, что дает возможность рекомендовать включение его в стандартный лечебный протокол с целью скорейшего восстановления уровня когнитивной функции. The degree and severity of changes in cognitive function are determined in the work, they depend on the type of anesthesia, the state of the patient’s somatic and neurological status in the preoperative period, the patient’s age, education and other factors. It has been proven the restoration of cognitive processes already on day 1 after surgery when using Cerebrolysin®, and this makes it possible to recommend the inclusion of Cerebrolysin® to the standard treatment protocol, which allows to restore the level of cognitive function more quickly.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17759
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дубівська С. С. Вивчення впливу Церебролізину.pdf243,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.