Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17758
Title: Напрямки корекції післяопераційних когнітивних змін
Authors: Дубівська, Світлана Станиславівна
Keywords: когнітивна функція
неврологія
Церебролізин
cognitive function
neurology
Сerebrolysin
Issue Date: 2017
Citation: Дубівська С. С. Напрямки корекції післяопераційних когнітивних змін / С. С. Дубівська // Международный неврологический журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 35–38.
Abstract: Під час проведення загальної анестезії в усіх вікових групах виявляються характерні зміни когнітивної функції. Отримані нами результати дослідження ступеня та структури змін когнітивної функції у пацієнтів різного віку при використанні загальної анестезії під час хірургічних втручань у післяопераційному періоді порівняно з передопераційним періодом вказують на наявність змін когнітивної сфери. Сприятливий вплив на когнітивні процеси може справляти включення препарату Церебролізин® до стандартного лікувального протоколу, що дозволяє швидше відновити рівень когнітивної функції. Во время выполнения общей анестезии во всех возрастных группах выявляются характерные изменения когнитивной функции. Полученные нами результаты исследования степени и структуры изменений когнитивной функции у пациентов разного возраста при использовании общей анестезии во время хирургических вмешательств, в послеоперационном периоде по сравнению с предоперационным периодом указывают на наличие изменений когнитивной сферы. Благоприятное влияние на когнитивные процессы может оказывать включение препарата Церебролизин® в стандартный лечебный протокол, что позволяет быстрее восстановить уровень когнитивной функции. During the general anesthesia, characteristic changes in cognitive function are revealed in all age groups. The results of our study on the extent and the structure of changes in cognitive function in patients of different ages, using general anesthesia during surgical interventions in the postoperative period as compared to the preoperative period, indicate the presence of changes in the cognitive sphere. The inclusion of Cerebrolysin® in the standard treatment protocol can make a positive impact on cognitive processes, which helps to restore the level of cognitive function more quickly.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17758
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.