Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17270
Title: Застосування тетраамідокалікс[4]аренів з фармакофорними групами 2,4-дихлорбензойної кислоти як засобу з аналгетичною активністю
Authors: Чаленко, Наталія Миколаївна
Родік, Роман Васильович
Кальченко, Віталій Іванович
Чекман, Іван Сергійович
Левітін, Євген Якович
Сирова, Ганна Олегівна
Issue Date: 10-Jul-2017
Publisher: Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”
Citation: Пат. на корисну модель 117980 Україна, МПК А61К 31/00. Застосування тетраамідокалікс[4]аренів з фармакофорними групами 2,4-дихлорбензойної кислоти як засобу з аналгетичною активністю / Н. М. Чаленко, Р. В. Родік, В. І. Кальченко, І. С. Чекман, Є. Я. Левітін, Г. О. Сирова (UA). – № u2017 02375 ; Заявл. 14.03.2017 ; Опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.
Abstract: Застосування тетраамідокалікс[4]аренів з фармакофорними групами 2,4-дихлорбензойної кислоти як засобу з аналгетичною активністю.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17270
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
патент117980.pdf169,56 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.