DSpace О системе DSpace DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >
Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16478

Название: Варіабельність серцевого ритму та сироваткові рівні хемерину і несфатину-1 у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з ожирінням
Авторы: Ковалева, Ольга Николаевна
Ковальова, Ольга Миколаївна
Kovalyova, Olga
Ащеулова, Татьяна Вадимовна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Ashcheulova, Tatyana
Иванченко, Светлана Владимировна
Іванченко, Світлана Володимирівна
Ivanchenko, Svitlana
Гончарь, Алексей Владимирович
Гончарь, Олексій Володимирович
Honchar, Oleksii
Ключевые слова: гіпертонічна хвороба
ожиріння
Холтерівське моніторування
адипоцитокіни
метаболічні порушення
Дата публикации: Мар-2017
Библиографическое описание: Варіабельність серцевого ритму та сироваткові рівні хемерину і несфатину-1 у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з ожирінням / О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, С. В. Іванченко, О. В. Гончарь // Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 1. – Р. 33–39.
Аннотация: Мета дослідження. Вивчення взаємозв’язку між концентраціями хемерину і несфатину-1 сироватки крові та особливостями параметрів варіабельності серцевого ритму (ВСР) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) залежно від наявності та ступеню ожиріння. Матеріали і методи. 82 хворим на ГХ у віці 60 (55;66) років (у тому числі 26 пацієнтів з надлишковою вагою та 39 пацієнтів з ожирінням), виконано Холтерівське моніторування (ХМ) протягом доби. Хворі були розділені на 4 групи: до першої увійшли пацієнти з ГХ та нормальною масою тіла, n=17, середні значення ІМТ 22,75 (21,5;24,0) кг/м2; до другої – хворі на ГХ з надмірною вагою, n=26, ІМТ 26,85 (25,84;27,60) кг/м2; до третьої – пацієнти з ГХ і ожирінням I ст., п=16, ІМТ 32,44 (31,8;33,42) кг/м2; до четвертої – пацієнти з ГХ і ожирінням II-III ст., n=23, ІМТ 39,51 (35,5;42,8) кг/м2. Рівень хемерину та несфатину-1 сироватки крові визначався імуноферментним методом з використанням набору реактивів Human Сhemerin та Human Nesfatin-1 ELISA Kit (Коnо Biotech Co., Ltd., КНР). Статистичний аналіз даних проводили з використанням комп'ютерного пакету прикладних програм для обробки статистичної інформації Statistica 6.1 for Windows (Statsoft Inc., США). Статистична обробка проводилась з використанням критеріїв Манна-Уїтні, Пірсона. Кількісні ознаки описувались медіаной (Ме), значеннями верхнього (UQ) і нижнього (LQ) квартилей вибірки. Результати та обговорення. При проведенні міжгрупового аналізу були виявлені статистично достовірні відмінності між групою хворих на ГХ з нормальною вагою та групами хворих на ГХ з надлишковою вагою та різними ступенями ожиріння у наступних параметрах ВСР: SDNN24, rMSSD, середньодобова ЧСС, TF, HF, LF/HF та циркадним індексом (ЦІ) серцевого ритму. Проведення кореляційного аналізу у групі хворих на ГХ з нормальною вагою виявило сильний зворотній кореляційний зв'язок між рівнями хемерину(r=-0,9) і несфатину-1(r=-0,7) р<0,05, сироватки крові та SDNN24 і SDANN24; сильний прямий кореляційний зв'язок (r=0,7), р<0,05 між сироватковими рівнями обох цитокинів та кількістю шлуночкових екстрасистол (ШЕС), сильний прямий кореляційний зв'язок (r=0,8), р<0,05 між сироватковим вмістом хемерину та індексом вагосимпатичної взаємодії (LF/НF). У пацієнтів з ГХ та ожирінням І ст. відзначався сильний прямий кореляційний зв'язок (r=0,8), р<0,05 сироваткового вмісту хемерину та низькочастотного LF компоненту ВСР. Для групи хворих на ГХ з високими ступенями ожиріння був притаманний сильний прямий кореляційний зв'язок (r=0,7), р<0,05 між сироватковим вмістом хемерину і ШЕС та сильний зворотній кореляційний зв'язок (r=-0,7), р<0,05 між сироватковим вмістом хемерину і ЦІ серця. Сироватковий рівень нефатину-1 у цій групі зворотньо корелював з рівнем SDNN24 (r=-0,7), р<0,05. Висновки. Показники варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, надлишковою вагою та ожирінням свідчать про наявність вегетативного дисбалансу з послабленням активності парасимпатичного відділу ВНС. Для пацієнтів з гіпертонічною хворобою притаманна ригідність циркадного ритму серця, вираженість якої залежить від наявності та ступеню ожиріння. Проведення кореляційного аналізу виявило достовірний зворотній зв’язок між рівнем несфатину-1 сироватки крові та загальною добовою варіабельністю серцевого ритму у обстежених пацієнтів. Рівень хемерину сироватки крові у хворих із надлишковою вагою та ожирінням не був пов’язаний з показниками загальної ВСР, проте у більшості клінічних груп демонстрував прямий зв’язок з маркерами симпатичної гіперактивації – потужністю LF компоненту ВСР, відношенням LF/HF та, як можливий наслідок, загальною кількістю ШЄС.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16478
Располагается в коллекциях:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Kovaleva_Terapiya 1 2017(1).pdf346,71 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Этот ресурс защищен исходным авторским правом

View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь