Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16356
Title: Динаміка деяких показників дисфункції ендотелію у хворих за хронічної критичної ішемії тканин нижніх кінцівок залежно від проведенного лікування
Other Titles: Dynamics of some indeces of the endothelium dysfunction in the patients, suffering chronic critical ischemia of the lower extremities tissues, depending on the treatment conducted
Authors: Криворучко, І.А.
Гоні, С.-К.Т.
Гоні, С.-А.Т.
Андреєщев, С.А.
Keywords: хронічна критична ішемія тканин нижніх кінцівок
дисфункція ендотелію
лікування
стимуляція неоангіогенезу
якість життя
Issue Date: 2017
Citation: Динаміка деяких показників дисфункції ендотелію у хворих за хронічної критичної ішемії тканин нижніх кінцівок залежно від проведенного лікування / І. А. Криворучко, С.-К. Т. Гоні, С.-А. Т. Гоні, С. А. Андреєщев // Клінічна хірургія. – 2017. – № 4. – С. 35–38.
Abstract: У дослідження включені 105 хворих, у яких діагностовано хронічну критичну ішемію (ХКІ) тканин нижніх кінцівок (НК) з ура-женням дистального судинного русла і яких лікували в клініці у 2013 — 2016 рр. Хворим проводили клініко—лабораторні та інструментальні дослідження за уніфікованими протоколами. Дисфункцію ендотелію та активність запального процесу у хворих оцінювали шляхом визначення рівня ендотеліну—1 (ЕТ—1), васкулоендотеліального фактору росту (VEGF), С—реактивного протеїну (СРП) та вмісту фібриногену в крові під час лікування, через 6 та 12 міс після нього. Порушення проліферативної, вазомоторної, гемостатичної та прозапальної функцій ендотелію, що корелювали з якістю життя (ЯЖ) хворих, є об'єктивними показниками ефективності лікування. Стимуляція неоангіогенезу в комплексі терапії розширює можливості лікування ХКІНК, дозволяє поліпшити ЯЖ хворих.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16356
ISSN: 0023—2130
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клин.хирургия Гони 2017.pdf291,59 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.