Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1631
Title: Клініко-патогенетичні аспекти коморбідного перебігу силікозу та ішемічної хвороби серця
Authors: Капустник, Валерій Андрійович
Братусь, Валентина Миколаївна
Keywords: силікоз
ішемічна хвороба серця
Issue Date: 2012
Citation: Капустник В. А. Клініко-патогенетичні аспекти коморбідного перебігу силікозу та ішемічної хвороби серця / В. А. Капустник, В. М. Братусь // Сучасні підходи до терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 4-5 жовтня 2012 р. / ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України». – Запоріжжя, 2012.
Abstract: Однією з найактуальніших проблем медицини є поєднана патологія, зокрема сполучення респіраторних та серцево-судинних захворювань. Проте існують лише поодинокі відомості щодо особливостей поєднаного перебігу силікозу та ішемічної хвороби серця (ІХС), питання ж про механізми коморбідного патологічного процесу залишається відкритим. Мета: удосконалити діагностику силікозу в поєднанні з ІХС шляхом вивчення клінічної характеристики їх коморбідного перебігу. Матеріали і методи. Обстежено 53 чоловіки віком 57,6±5,84 років, хворих на силікоз І стадії, з середнім стажем 24,1±2,5 років. У 27 осіб (51 %) діагностовано хронічні форми ІХС (стенокардія напруження, I–II ФК, дифузний кардіосклероз). Додатково до стандартного обстеження проведено оцінку системного запалення за концентрацією цитокінів фактора некрозу пухлин α, інтерлейкіну (ІЛ) 1β, ІЛ 6, ІЛ 8, ІЛ 4, ІЛ 10, лейкотрієну В4, антагоністу рецепторів ІЛ 1; ерго- та трофотропного статусу — за концентрацією гістаміну, серотоніну, дофаміну, норадреналіну, адреналіну, -аміномасляної кислоти (ГАМК), глутамату, інсуліну, кортизолу в сироватці крові. Результати. Пацієнтам з коморбідною патологією властивий атиповий перебіг ІХС (безбольові форми склали 68,2±6,2 %) на фоні більшої тяжкості стану (серцеву недостатність встановлено у 82,5±8,1 % випадків, переважно IIA стадії, стенокардія напруження — переважно II і III функціональних класів), більшої частоти і виразності респіраторної симптоматики, змін функції зовнішнього дихання. Встановлено взаємозв’язок дисбалансу про- та протизапальних цитокінів та змін трофо- і ерготропної функцій організму. Висновки. Зміни імунозапального та метаболічного статусу у пацієнтів з поєднаною патологією можуть мати істотне патогенетичне значення у формуванні особливостей поєднаного перебігу силікозу з ІХС.
Description: тези доповіді
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1631
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapustnik_2012_026.pdf92,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.