Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1629
Title: Дисфункція ендотелію і можливості її терапевтичної корекції при хронічному обструктивному захворюванні легенів у поєднанні з артеріальною гіпертензією
Authors: Яременко, Вікторія Василівна
Keywords: силікоз
артеріальна гіпертензія
дисфункція ендотелію
запалення
Issue Date: 2012
Citation: Яременко В. В. Дисфункція ендотелію і можливості її терапевтичної корекції при хронічному обструктивному захворюванні легенів у поєднанні з артеріальною гіпертензією / В. В. Яременко // Медицина третього тисячоліття : зб. тез міжвуз. конф. молодих вчених та студентів (Харків, 17-18 січня 2012 р.) / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2012. – С. 88.
Abstract: Дисфункція ендотелію — один з головних факторів розвитку і прогресування кардіоваскулярної патології, незалежний предиктор загальної та серцево-судинної смертності. Проте існують лише поодинокі відомості щодо функціонального стану ендотелію при бронхолегеневій патології та її поєднанні з серцево-судинними захворюваннями. Мета: підвищення ефективності діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ) у поєднанні з артеріальною (АГ) гіпертензією на основі вивчення ролі дисфункції ендотелію в патогенетичних механізмах розвитку і прогресування даної патології. Матеріали і методи. Обстеження 110 тематичних пацієнтів та 20 відносно здорових осіб контрольної групи відбуватиметься на базі терапевтичного відділення клініки НДІ гігієни праці та профзахворювань ХНМУ. Додатково до стандартного обстеження проводитиметься дослідження клінічної симптоматики за аналого-візуальними та вербальними шкалами; вивчення якості життя, пов’язаного зі здоров’ям, із використанням опитувальників госпіталя Святого Георгія та SF 36; дослідження біомаркерів функції ендотелію (ендотеліну-1 в сироватці крові імуноферментним методом, метаболітів оксиду азоту в сироватці крові спектрофотометричним методом, визначення ендотелійзалежної вазодилатації та морфофункціональних показників комплексу інтима-медіа ультразвуковим методом); визначення показників центральної гемодинаміки методом ехокардіографії. Висновки. Розв’язання поставлених завдань надасть змогу поглибити уявлення про функціональний стан ендотелію при ХОЗЛ, зокрема на фоні АГ.
Description: тези доповіді
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1629
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaremenko_2012_001.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.