Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16015
Title: Остеопенічний синдром у пацієнтів з коморбідним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту – патогенетичні предиктори ескалації
Authors: Железнякова, Наталья Мирабівна
Зелена, Ірина Іванівна
Пасієшвілі, Тамара Мирабівна
Фролова-Романюк, Еліна Юріївна
Keywords: хронічне обструктивне захворювання легенів
остеопенічний синдром
Issue Date: 17-Mar-2017
Publisher: ХНМУ
Citation: Остеопенічний синдром у пацієнтів з коморбідним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту – патогенетичні предиктори ескалації / Н. М. Железнякова, І. І. Зелена, Т. М. Пасієшвілі, Е. Ю. Фролова-Романюк // Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 17 березня 2017 г. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2017. – С. 44–45.
Abstract: Проведене дослідження показало, що у пацієнтів з ХОЗЛ, як при ізольованому його перебігу, так і при поєднанні з хронічним 2 панкреатитом, спостерігається зниження мінеральної щільності кісткової тканини, проте при коморбідних патології дані девіації носили достовірно більш виразний характер. Таким чином, дана коморбідних патологія є прогностично несприятливим «тандемом», який може призводити до прогресування патології та поглибленню системних проявів, а, отже, до більш раннього розвитку ускладнень, як з боку легенів і підшлункової залози, так і з боку органів-мішенів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16015
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пасієшвілі Т.М.2.pdf222,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.