Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16011
Title: Генетичні аберації як можливий механізм формування позастравохідних варіантів перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Authors: Пасієшвілі, Людмила Михайлівна
Keywords: eNO-синтаза
поліморфізм гена
гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
Issue Date: 20-Apr-2017
Publisher: ГУ ― Национальный институт терапии имени Л. Т. Малой
Citation: Пасієшвілі Л. М. Генетичні аберації як можливий механізм формування позастравохідних варіантів перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / Л. М. Пасієшвілі // Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам‘яті академіка Л. Т. Малої, 20 квітня 2017 р. /за ред. Г. Д. Фадєєнко [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 220.
Abstract: При коморбідності ГЕРХ та ожиріння, що перебігають на тлі зміни поліморфізму гена еNO-синтази з переважанням патологічних гомозигот СС, формується підвищений ризик виникнення позастравохідної кардіальної симптоматики, що можна пояснити розвитком ендотеліальної дисфункції та тканинної гіпоксії.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16011
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пасієшвілі Сборник Малая апр 2017_p221.pdf451,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.