Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15829
Title: Синтез похідних 4-аміно-5-(піридин-2(3)-іл)-1,2,4-тріазол(4h)-3- ілтіоацетамідів як потенційних протизапальних засобів
Authors: Сирова, Ганна Олегівна
Чаленко, Наталія Миколаївна
Безуглий, Петро Овксентійович
Демченко, Анатолій Михайлович
Keywords: мікрохвильовий cинтез
4-аміно-3-меркапто-1,2,4-тріазол
піридин
ацетаміди
алкілування
комп’ютерний прогноз
протизапальна активність
Issue Date: 2017
Citation: Синтез похідних 4-аміно-5-(піридин-2(3)-іл)-1,2,4-тріазол(4h)-3- ілтіоацетамідів як потенційних протизапальних засобів / Г. О. Сирова, Н. М. Чаленко, П. О. Безуглий, А. М. Демченко // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2017. – № 1 (5). – С. 40–44.
Abstract: Мета. Цілеспрямований синтез потенційних протизапальних засобів - 4-аміно-5-(піридин-2-іл)- та 4-аміно-5-(піридин-3-іл)-1,2,4-тріазол(4H)-3-ілтіоацетамідів Матеріали та методи дослідження. У роботі використовували стандартні методи органічного синтезу, мікрохвильовий синтез, фізико-хімічні методи доведення будови синтезованих сполук. Результати. Вихідні 4-аміно-3-меркапто-5-(піридин-2(3)-іл)-4H-1,2,4-тріазоли одержані із гідразидів карбо-нових кислот через стадію одержання відповідних калій гідразинокарбодитіоатів з наступною конденсацією з гідразингідратом в умовах традиційного кип’ятіння в етанолі та в умовах мікрохвильового випромінювання без розчинника. Шляхом алкілування 4-аміно-3-меркапто-5-(піридин-2(3)-іл)-4H-1,2,4-тріазолу N-арил- заміщеними α-хлорацетамідами в умовах лужного каталізу одержані відповідні тіоацетамідні похідні. Висновки. Сплановано та здійснено синтез потенційних протизапальних речовин – 4-аміно-5-(піридин- 2(3)-іл)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-ілтіоацетамідів. Встановлено, що синтез вихідних інтермедіатів – 4-аміно-3-меркапто-5-(піридин-2(3)-іл)-4H-1,2,4-тріазолів - можна проводити без розчинника та без використання ацетату свинцю. Для синтезованих сполук сплановано фармакологічний скринінг на протизапальну актив-ність
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15829
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93332-199209-1-PB.pdf396,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.