Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1581
Title: Психогігієнічна характеристика властивостей особистості студентів вищих медичних навчальних закладів
Authors: Коробчанский, Владимир Алексеевич
Коробчанський, Володимир Олексійович
Korobchanskiy, Volodimir O.
Резниченко, Александр Георгиевич
Резніченко, Олександр Георгійович
Reznichenko, Alexandr G.
Issue Date: 2011
Publisher: ТДМУ
Citation: Коробчанський В. О. Психогігієнічна характеристика властивостей особистості студентів вищих медичних навчальних закладів / В. О. Коробчанський, О. Г. Резніченко // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ - ІV рівнів акредитації : матеріали Всеукр. наук. навч.-метод. конф. (Тернопіль, 12-13 травня 2011 р.) / МОЗ України, Центр. метод. кабінет з вищої мед. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011. - С. 266-267.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1581
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб
Наукові праці. Кафедра гігієни та екології № 1
Наукові праці. НДІ гігієни праці та профзахворювань ХНМУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коробчанский В.А., Резниченко А.Г..pdf76,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.