Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15512
Title: Особливості методики викладання медичної та біологічної фізики в медичних ВНЗ на прикладі розділу «Іонізуюче випромінювання»
Authors: Човпан, Ганна
Кнігавко, Володимир
Батюк, Лілія
Keywords: квантова фізика
семінар
Issue Date: Mar-2016
Publisher: Львівська політехніка
Citation: Човпан Г. Особливості методики викладання медичної та біологічної фізики в медичних ВНЗ на прикладі розділу «Іонізуюче випромінювання» / Г. Човпан, В. Кнігавко, Л. Батюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2016. – № 2. – С. 7–15.
Abstract: У статті на прикладі розділу «Іонізуюче випромінювання» охарактеризована ефективна методика викладання медичної та біологічної фізики на кафедрі медичної і біологічної фізики Харківського національного медичного університету з урахуванням вимог до підготовки сучасного фахівця з університетським дипломом, яка полягає не лише в поясненні викладачем матеріалу на семінарських заняттях, але і в навчанні студента першого курсу самостійно здобувати знання. Обґрунтовується роль квантової фізики в сучасних наукових розробках, також увага акцентується на зв’язку фізики з профілюючими дисцип- лінами. Наводиться методика проведення семінарського заняття на прикладі розділу «Іонізуюче випромінювання». Дана методика переносить чільну роль у навчанні з викладача як лектора і вчителя на студента як суб’єкта, який самостійно отримує знання. Така методика підвищує ефективність навчання, розвиває творчі здібності студентів, їх здатність до самовдосконалення як майбутніх фахівців з університетським дипломом нового століття.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15512
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.