Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15416
Title: Стан деяких показників енергетичного та іонного обміну у хворих на поширений псоріаз
Authors: Біловол, Алла Миколаївна
Галузинська, Любов Валеріївна
Ніколаєва, Вероніка Борисівна
Keywords: псоріатична патологія
іонний обмін
біоенергетичний гомеостаз
Issue Date: 2016
Citation: Біловол А. М. Стан деяких показників енергетичного та іонного обміну у хворих на розповсюджений псоріаз / А. М. Біловол, Л. В. Галузінська, В. Б. Ніколаєва // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 2 (61). – С. 37–40.
Abstract: Мета роботи – вивчення деяких показників іонного обміну і біоенергетичного гомеостазу у хворих з поширеним псоріазом. Матеріали та методи. У 37 хворих з поширеним псоріазом за допомогою методу атомно-адсорбційної спектрофотометрії визначили рівні мікро- і макроелементів (іони натрію, калію, кальцію, магнію та ін.) ферментів (ЛДГ, МДГ, СДГ, Г-6-ФДГ, ІЗО-ЦДГ) у плазмі крові і сечі хворих. Результати та обговорення. При дослідженні стану окисно-відновних процесів у хворих з поширеним псоріазом визначили підвищення активності каталази, глутатіонпероксидази, супероксиддисмутази і церулоплазміну. Аналіз активності ферментів енергетичного метаболізму виявив значне підвищення рівнів ЛДГ, МДГ, СДГ і ІЗО-ЦДГ. В еритроцитах у більшості випадків зміни мали протилежний зміст: вміст іонів К+, Са2+, Mg2+, P5+, Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+ зменшувався, а Na+ підвищувався. Аналіз іонів металів у плазмі, еритроцитах, у сечі вказує на їх значне виведення з організму і затримки іонів Na+, що може бути пов'язане з розвитком структурно-метаболічних порушень у різних органах і тканинах і накопиченням в організмі води. Висновки. При поширеній псоріатичній патології значно активуються оксидативні процеси, які поєднуються з підвищенням рівнів вільних радикалів, перекисів і гідроперекисів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15416
ISSN: 1727-5741
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья 3 изданная.docx40,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.