Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15317
Title: Використання симуляційних технологій навчання під час викладання теоретичних дисциплін у вищому навчальному медичному закладі
Authors: Чернобай, Л.В.
Глоба, Н.С.
Ісаєва, І.М.
Кармазіна, І.С.
Keywords: Навчання
Викладання
Медичний заклад
Навчальний заклад
Issue Date: 30-Nov-2016
Publisher: Харківський Національний Медичній Університет
Citation: Використання симуляційних технологій навчання під час викладання теоретичних дисциплін у вищому навчальному медичному закладі \ Л. В. Чернобай, Н. С. Глоба, І. М. Ісаєва, І. С. Кармазіна \\ Симуляційне навчання в системі підготовки медичних кадрів : матеріали L навчально-методичної конференції, присвяченої 212-й річниці від дня заснування ХНМУ, Харків, 30 листопада 2016 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2016. – С. 166–168.
Abstract: Сучасна вища медична освіта знаходиться в процесі модернізації, однією з основних ідей якої є створення умов для професійної підготовки фахівців з високим рівнем компетентності, творчим мисленням та здатні) стю приймати обґрунтовані відповідальні рішення в професійній діяльності. Для досягнення цієї мети необхідно переглянути традиційні підходи до виховної та навчальної взаємодії педагогів і студентів та включити до освіт) нього процесу сучасні інноваційні технології. Слід взяти до уваги специфіку професійної діяльності майбутніх лікарів. Одними з найбільш вагомих та ефективних технологій навчання у вищому медичному закладі освіти є симуляційні технології, спрямовані на імітацію реального процесу діяль) ності лікаря та дозволяють сформувати в студентів необхідні професійні знання, вміння, навички, якості та компетенції.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15317
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L метод. конф. ХНМУ 2016.pdf58,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.