Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15308
Title: Стан автономної нервової регуляції в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією
Authors: Ісаєва, І.М.
Кармазіна, І.С.
Глоба, Н.С.
Keywords: вихідний тонус автономної нервової системи
функціональний стан серцево-судинної системи
кардіоінтервалографія
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ісаєва І. М. Стан автономної нервової регуляції в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією / І. М. Ісаєва, І. С. Кармазіна, Н. С. Глоба // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 247–251.
Abstract: Дослідження присвячене оцінці функціонального стану автономної нервової системи та її вихідного тонусу в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією. У відповідності до мети та завдань було проведене комплексне обстеження 128 студентів другого курсу ХНМУ віком 17-21 років. Згідно з результатами комплексного обстеження було виділено 2 групи спостереження в залежності від частоти проявів і виразності скарг, а також рівня середнього артеріального тиску (АТсер). До першої групи обстежених з помірною артеріальною гіпотензією (ПАГ) віднесено 39 осіб, у яких рівень АТсер становив від 80 до 75 мм рт. ст.; до другої групи обстежених з вираженою артеріальною гіпотензією (ВАГ) віднесено 39 осіб з рівнем АТсер від 74,9 до 70 мм рт. ст.), та також 50 практично здорових осіб, які не мали ніяких захворювань. Метод кардіоінтервалографії застосовано для оцінки тонусу автономної нервової системи та функціонального стану серцево-судинної системи. Встановлено, що в осіб з помірною артеріальною гіпотензією стан регуляторних механізмів характеризується помірною напругою з витратою додаткових резервів, але в осіб з вираженою артеріальною гіпотензією - як стан перенапруги регуляторних механізмів, при якому виявляється недостатність адаптаційних захисно-пристосувальних механізмів та їх нездатність забезпечити оптимальну адекватну реакцію організму на вплив факторів навколишнього середовища.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15308
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vestnik_VDNZU1.pdf256,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.