Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15102
Title: Функціональні стани судинної стінки та динаміки рівня ендотеліальної синтази оксиду азоту у гіпертензивних хворих з ожирінням на фоні комбінованої антигіпертензивної терапії
Authors: Андрєєва, Анастасія Олександрівна
Плужникова, Ольга Валеріївна
Keywords: ендотеліальна синтаза оксиду азоту
гіпертонічна хвороба
абдомінальне ожиріння
Issue Date: 6-Oct-2016
Citation: Андрєєва А. О. Функціональні стани судинної стінки та динаміки рівня ендотеліальної синтази оксиду азоту у гіпертензивних хворих з ожирінням на фоні комбінованої антигіпертензивної терапії / А. О. Андрєєва, О. В. Плужникова // Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (присвячена пам’яті академіка НАМН України Є. М. Нейка) Івано-Франківськ-Яремче, 6–7 жовтня 2016 р. : збірник тез / ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 9-10.
Abstract: Мета дослідження: підвищення діагностики та лікування хворих гіпертонічною хворобою (ГХ) з ожирінням (ОЖ) на підставі вивчення динаміки рівня ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOs) і ендотелій-залежної вазодилатації (ЕЗВД). Методи дослідження: було досліджено 112 пацієнтів і сформовано 3 групи: 1-ша - хворі ГХ (n = 27), 2-га - хворі ГХ з ОЖ (n = 52), 3-я - практично здорові люди (n = 33). Всі пацієнти були розподілені за статтю та віком. Середній вік склав (60 ± 4,5) років. ОЖ встановлено при збільшенні ІМТ > 30. Рівень eNOs в сироватці крові визначали імуноферментним методом («Uscscn Life Inc. Wuhan», Китай). Показники ЕЗВД плечової артерії (ПА) були розраховані методом Celermajer O. за допомогою ультразвукової системи («General Electric», США). Призначена комбінація антигіпертензивних засобів: олмесартан медоксоміл 20 мг на добу в поєднанні з амлодипіном 5 мг на добу. Статистична обробка - «StatSoftInc», США та «Microsoft Excel 2013». Результати: В ході дослідження встановлено, що рівень eNOs нижче контрольного показника на 31,5% (p <0,05) при ГХ без ОЖ і на 24,9% при ГХ з ОЖ (p <0,05). Встановлені прямі парні кореляційні зв'язки між рівнями eNOs і показниками ЕЗВД ПА на різних стадіях вазоділятяціі у хворих ГХ з ОЖ: (r = 0,67; p <0,05) - на початковій стадії d ПА; (r = 0,65; p <0,05) - на 1-й хвилині декомпенсації d ПА; (r = 0,76; p <0,05) - в період максимальної вазоділятяціі d ПА. У хворих на ГХ без ОЖ парні кореляційні зв'язки склали: (r = 0,75; p <0,05) - на початковій стадії d ПА; (r = 0,88; p <0,05) - на 1-й хвилині декомпенсації d ПА; (r = 0,68; p <0,05) - в період максимальної вазоділятяціі d ПА. Через рік застосування олмесартана медоксоміла з амлодипіном цільового рівня артеріального тиску досягло 82% 2 групи та 89% 1 групи. Під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії рівень eNOs і ЕЗВД ПА у хворих на ГХ з ОЖ зріс на 18,9% і 3,63%, (p <0,05) і був більш виражений у порівнянні з хворими ГХ без ОЖ - 16,8% і 2,8%, (p <0,05). Висновки: На фоні проведеної комбінованої антигіпертензивної терапії (олмесартан медоксоміл, амлодипін) вдалось досягти цільового рівня артеріального тиску, поліпшення функціонального стану ендотелію за рахунок збільшення вмісту в крові eNOs в обох групах, але найбільш вираженого у хворих на ОЖ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15102
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АндрєєваАОХарків.doc32,5 kBMicrosoft WordView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.