Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15007
Title: Спосіб прогнозування спайкової хвороби очеревини
Authors: Євтушенко, Денис Олександрович
Бойко, Валерій Володимирович
Keywords: спайкова хвороба очеревини
прогнозування
Issue Date: 2016
Citation: Пат. 110915 Україна, МПК G01N 33/00. Спосіб прогнозування спайкової хвороби очеревини / Євтушенко Д. О., Бойко В. В. ; патентовласник Харківський національний медичний університет. – № a 2015 06021 ; заявл. 18.06.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4. – 3 с.
Abstract: Винахід належить до способу прогнозування спайкової хвороби очеревини шляхом виділення з проби крові дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) і проведення генотипування поліморфізму гена методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), причому виявляють поліморфізм гена ITGA 2 шляхом виділення з лейкоцитів цільної крові геномної ДНК методом ПЛР за допомогою набору реагентів для ампліфікації "SNP-ЕКСПРЕС-РВ", аналіз проводять за допомогою реагенту "ДНК-експрес-кров", і за наявності гетерозиготи СТ або гомозиготи СС прогнозують розвиток спайкової хвороби очеревини.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15007
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Евтушенко Д.А.pdf172,26 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.