Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14850
Title: Вплив резистину на вуглеводний обмін у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Огнєва, Олена Валентинівна
Keywords: резистин
неалкогольна жирова хвороба печінки
цукровий діабет 2-го типу
Issue Date: 2016
Citation: Журавльова Л. В. Вплив резистину на вуглеводний обмін у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу / Л. В. Журавльова, О. В. Огнєва // Ендокринна патологія у віковому аспекті : науково-практична конференція з міжнародною участю : збірник тез конференції, Харків, 24–25 листопада 2016 р. – Харків, 2016. – С. 32.
Abstract: Резистин – адипокін, що виступає в ролі патогенного фактору розвитку ожиріння та інсулінорезистентності (ІР), він функціонує як сигнал до зниження інсулін-стимульованого захвату глюкози. Вивчення впливу резистину на обмін вуглеводів у хворих на цукровий діабет ЦД 2 типу (ЦД-2) в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) дозволить поширити знання щодо патогенезу метаболічних порушень у хворих з даною коморбідною патологією, що стає все більш розповсюдженою.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14850
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вплив резистину на вуглеводний .pdf414,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.