Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14691
Title: Апоптоз энтероцитов при хроническом каррагинан-индуцированном гастроэнтероколите: исследование методом флуоресцентных зондов
Authors: Ткаченко, Антон Сергеевич
Корниенко, Евгений Михайлович
Посохов, Евгений Александрович
Keywords: ентероцити
біомембрана
карагінан
флуоресцентний зонд
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Citation: Ткаченко А. С. Апоптоз энтероцитов при хроническом каррагинан-индуцированном гастроэнтероколите: исследование методом флуоресцентных зондов / А. С. Ткаченко, Е. М. Корниенко, Е. А. Посохов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Біологія. – 2016. – Вип. 26. – С. 179–186.
Abstract: У даній роботі було проведено дослідження стану ліпідного бішару мембран ентероцитів щурів в умовах протікання хронічного гастроентероколіту. Для дослідження нами використовувалися флуоресцентні зонди – орто-гідроксипохідні оксазолу, молекули яких нековалентно зв'язуються з мембранами клітин і реагують на зміни мікрооточення. Встановлено, що в ході протікання хронічного карагінан-індукованого гастроентероколіту відбувається збільшення гідратованості полярних областей мембран ентероцитівщо свідчить про активацію апоптозу ентероцитівПоказанощо флуоресцентний зонд (2-(2′-ОНфеніл)-5-феніл1,3оксазол) може бути використаний як індикатор для детекції апоптозу ентероцитів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14691
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья Каразина 2016.pdf236,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.