Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14578
Title: Основні показники нестимульованої ротової рідини у хворих на рак молочної залози до початку проведення поліхіміотерапії
Authors: Соколова, Ірина Іванівна
Сухіна, Ірина Сергіївна
Keywords: ротова рідина
поліхіміотерапія
рак молочної залози
chemotherapy
oral fluid
breast cancer
Issue Date: 23-Sep-2016
Citation: Соколова І. І. Основні показники нестимульованої ротової рідини у хворих на рак молочної залози до початку проведення поліхіміотерапії / І. І. Соколова, І. С. Сухіна // Інноваційні технології в стоматології : матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 вересня 2016 р. / ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 41–42.
Abstract: Отримані дані свідчать про зниження бактерицидних властивостей ротової рідини, підвищення бактеріального обсіменіння і розвиток оксидативного стресу в основному за рахунок пригнічення антиоксидантної активності внаслідок перенесеної раніше операції і променевої терапії. The collected data attest to a decline in the bactericidal properties of oral fluid, an increase in bacterial seeding and development of oxidative stress mainly due to the inhibition of antioxidant activity as a result of previously postponed surgery and radiation therapy.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14578
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сухіна_ЗБІРНИК 09_23_2016.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.