Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14553
Title: Результати морфологічних досліджень дії безперервного та переривчастого електромагнітного випромінювання на організм тварин в експерименті
Other Titles: Results of morphological studies of continuous and intermittent electromagnetic radiation on animal organism in experiment
Authors: Завгородній, Ігор Володимирович
Літовченко, Олена Леонідівна
Горголь, Наталія Іванівна
Перцев, Дмитро Павлович
Чеховська, Ірина Миколаївна
Keywords: переривчасте електромагнітне випромінювання
безперервне електромагнітне випромінювання
морфологічні дослідження
організм тварин
Issue Date: 2016
Publisher: ХНМУ
Citation: Результати морфологічних досліджень дії безперервного та переривчастого електромагнітного випромінювання на організм тварин в експерименті / І. В. Завгородній, О. Л. Літовченко, Н. І. Горголь, Д. П. Перцев, І. М. Чеховська // Актуальные вопросы дерматологии, венерологии и ВИЧ /СПИД инфекции : материалы научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения профессора И. С. Попова, Харьков, 20 октября 2016 г. / под ред. А. М. Дащука ; ХНМУ. – Харьков, 2016. – С. 281–287.
Abstract: У статті наведено результати морфологічних досліджень по вивченню впливу на організм лабораторних щурів переривчастого електромагнітного випромінювання (ПЕМВ) та безперервного електромагнітного випромінювання (БЕМВ) промислової частоти в умовах 30-денного експерименту. Було вивчено морфофункціональні зміни внутрішніх органів піддослідних тварин (печінки, нирок, надниркових та щитоподібної залоз, селезінки). У групі із впливом БЕМВ у більшої кількості тварин патологічні зміни розгорталися переважно в надниркових залозах. З боку нирок визначалися виражені дистрофічні зміни. Порушення у печінці і селезінці мали помірний характер. У групі під дією ПЕМВ патологічні зміни у надниркових залозах поєднувалися з істотними, часто необоротними морфологічними порушеннями з боку печінки та нирок. Гіперплазія білої пульпи селезінки була виражена значно саме за дії ПЕМВ. Щитоподібна залоза в обох групах не зазнавала суттєвих морфологічних змін.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14553
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
морфологічні_дослідження_БЕМВ_та_ПЕМВ.pdf585,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.