Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14466
Title: Використання таксономії Блума під час оцінювання навчальної компетенції з гігієнічних знань
Authors: Завгородній, Ігор Володимирович
Лазаренко, Каріна Петрівна
Білера, Наталія Владиславівна
Keywords: таксономія Блума
навчання
навчальні компетенції
гігієнічні знання
Issue Date: 2016
Citation: Лазаренко К. П. Використання таксономії Блума під час оцінювання навчальної компетенції з гігієнічних знань / К. П. Лазаренко, І. В. Завгородній, Н. В. Білера // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Полтава, 11-12 травня 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 70-76.
Abstract: У статті досліджено особливості системи гуманітарної вищої освіти України, викладено основні цілі гуманітарної та соціальної підготовки та погляди на сучасний підхід до викладання у вищому навчальному закладі гуманітарного напрямку. Зроблено акцент на важливості цілеутворення у педагогічному процесі та викладено основні складові таксономії Блума та особливості навчального процесу у студентів гігієнічного профілю. Було проаналізовано доцільність використання таксономії Блума при оцінці навчальної компетенції з гігієнічних знань окремо для кожної складової та необхідність постановки чітких дидактичних цілей з метою зближення змісту діяльності викладача та студента, а також особистісної спрямованості навчання.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14466
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра гігієни та екології № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА .pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.