Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14445
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБеловол, Александр Николаевич-
dc.contributor.authorНемцова, Валерия Даниловна-
dc.contributor.authorПотапенко, Алексей-
dc.date.accessioned2016-11-11T08:52:19Z-
dc.date.available2016-11-11T08:52:19Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationБеловол А. Н. Факторы кардиоваскулярного риска в зависимости от состояния сосудистого эндотелия у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с гипотиреозом / А. Н. Беловол, В. Д. Немцова, А. Потапенко // Актуальные проблемы современной медицины. – 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 66–72.ru_RU
dc.identifier.urihttp://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14445-
dc.description.abstractМетою дослідження стало вивчення гормонально-метаболічних показників і чинників кардіоваскулярного ризику в залежності від стану судинного ендотелію (СЕ) у пацієнтів з артеріальною гіпертензі- єю (АГ) і субклінічним гіпотиреозом (СГ). Залежно від рівня десквамованих циркулюючих ендотеліальних клітин (ЦЕК) в крові 74 пацієнтів (29 чоловіків і 45 жінок) у віці від 45 до 65 років з АГ II стадії, з СГ як в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (n = 35), так і без нього (n = 39), були розділені на 2 групи: 1 група - з помірним ступенем пошкодження стінок судин, 2 група - з вираженим ступенем пошкодження стінок судин. Контрольна група - 20 здорових добровольців. Визначали стан вуглеводного, ліпідного, тиреоїдного обміну, стан функції ендотелію, структурний стан артерій. У хворих з АГ і СГ у порівнянні з контролем відзначені істотні зміни СЕ: 26 осіб склали 1-шу групу, 48 пац. - 2-гу групу, на фоні збільшення плазмового рівня високочутливого С-реактивного протеїну (р<0,05) товщини комплексу інтима-медіа загальних сонних артерій (р<0,05). У 2-й групі пацієнтів спостерігалася більш виражена дисліпі- демія (р<0,05), гіперглікемічні порушення, ознаки інсулінорезистентності, жінок було майже в 2 рази більше, ніж чоловіків незалежно від тривалості СГ і АГ. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією і субк- лінічним гіпотиреозом має місце переважно виражений характер ендотеліальної дисфункції, що пов'язано зі значною дисліпідемією,інсулінорезистентністю і підтверджує більш високий ризик розвитку серцево-судинних ускладнень.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.subjectартеріальна гіпертензіяru_RU
dc.subjectгіпотиреозru_RU
dc.subjectендотеліальна дисфункціяru_RU
dc.subjectкардіоваскулярний ризикru_RU
dc.titleФакторы кардиоваскулярного риска в зависимости от состояния сосудистого эндотелия у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с гипотиреозомru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Беловол,Немцова,Потапенко.pdf846,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.